آغاز همکاری مابین جشنواره و شرکت نوآوری و کارآفرینی پارادایس‌هاب

در جلسه ای که مابین مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و مدیر عامل شرکت نوآوری و کارآفرینی پارادایس‌هاب برگزار شد؛ تصمیمات جدیدی در جهت گسترش فعالیت های دو جانبه این دو مجموعه اتخاذ گردید.

دکتر مودب پس از معرفی جشنواره و حوزه های فعالیت های این مجموعه، در خصوص آغاز فرآیند بین المللی این رویداد علمی به تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو اشاره نمود.

ایشان خاطر نشان کرد: جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به عنوان یکی از رویدادهای اصلی در تقویم پژوهشی وزارت علوم نیز لحاظ شده است.

مدیر اجرایی جشنواره محورهای همکاری جشنواره و پارادایس هاب را در چند بخش به شرح ذیل مطرح نمود:

  • همکاری در فرآیند داوری ایده های علمی و کسب و کاری
  • برگزاری رویدادهای آموزش تخصصی برای ورود به بازار کار و شتابدهی تیم های کسب و کار
  • استفاده برگزیدگان از فضای کار اشتراکی پارادایس هاب
  • اطلاع رسانی جشنواره به منظور اشاعه علوم پایه به آحاد جامعه (در سطح ملی و بین المللی)
  • برگزاری رویدادهای مشترک در حوزه علوم پایه و میان رشته ای

مهندس طالع زاده – مدیر عامل شرکت نوآوری و کارآفرینی پارادایس‌هاب ضمن تحسین این حرکت خیرخواهانه خاطر نشان کرد: اگر تیم های دارای پتانسیل وارد چرخه سرمایه گذاری شوند مسلما یکی از دغدغه های کشور رفع می گردد.

مدیر عامل شرکت نوآوری و کارآفرینی پارادایس‌هاب متذکر شد: از آنجایی که فعالیت هایی مثل فضای کار اشتراکی و برگزاری رویداد از فعالیت های اختصاصی پارادایس هاب می باشد، فلذا مجری اصلی این موارد خودمان هستیم و در باقی موارد نیز مقرر گردید از طریق پارادایس هاب افراد متخصص به جشنواره معرفی شوند.

ایشان با موارد مطرح شده توسط مدیر اجرایی جشنواره موافقت نمود و مقرر گردید در این راستا تفاهم نامه ای دو جانبه بین دو طرف امضا شود.