آغاز فصل مشترک همکاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

کمیته مدیریت و برنامه ریزی سومین جشنواره روز دوشنبه مورخ ٣١ تیرماه ١٣٩٨ با جمعی از مسئولین، معاونین و اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.
دراین دیدار که در راستای همکاری مشترک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با جشنواره سوم، صورت گرفت جناب آقای دکترعلی‌اکبر موسوی موحدی، ریاست محترم مرکز، ضمن معرفی اجمالی و عنوان دستاورهای ارزشمند مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک به اهمیت توجه به علوم پایه پرداختند وعنوان نمودند با توجه به اینکه IBB ، مرکز تحقیقات بین رشته ای کلیه حوزه های علوم پایه می باشد و به دلیل اشتراک این موضوع با حوزه های برگزاری جشنواره، از این منظر همکاری هرچه بیشتر و موثرتر این مرکز با جشنواره امکان پذیر می باشد. همچنین ایشان به اهمیت فعالیت جشنواره در حوزه بین الملل اشاره نمودند که پیشنهاداتی نیز دراین خصوص ارائه شد.
در ادامه خانم دکتر جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره، ضمن ابرازخرسندی، از آغاز همکاری مشترک جشنواره با این مرکز استقبال نمودند. همچنین با دعوت ایشان، دکتر موسوی موحدی ودکتر علی اکبر صبوری مدیرگروه بیوفیزیک این مرکز به عضویت شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان درآمدند.
همچنین جناب آقای دکتر بنی جمالی عضو کمیته سازماندهی شتابدهنده های گروه صنعتی و معدنی زرین ضمن اشاره به اهمیت ارتباط موثربین صنعت و دانشگاه، بمنظور تعاملات بیشتر گروه صنعتی معدنی زرین با این مرکز، پیشنهاد بازدید از کارخانجات این گروه را مطرح نمودند.
در ادامه مقرر شد برای همکاری مشترک در خصوص زمینه‌های بیوشیمی، بیوفیزیک و بیوانفورماتیکِ علوم شناختی و نیز گسترش زمینه های فعالیت بخش بین الملل جشنواره، برنامه‌ای مشترک تدوین شود تا در آینده نزدیک با همکاری بیشتر، زمینه‌ساز حمایت های موثر از دستاوردهای بزرگ علمی در کشور باشیم.