آغاز دوره های پیش شتابدهی برگزیدگان سومین جشنواره

دوره های پیش شتابدهی

دوره های پیش شتابدهی برگزیدگان نهایی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمدان جوان از روز شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ درمحل شتابدهنده ماینتک در برج فناور دانشگاه امیرکبیرآغاز به کار نمود.

در این دوره ها که به مدت سه ماه در دو بازه زمانی ۲۶ بهمن تا ۲۶ اسفند ماه و ۲۰ فروردین تا ۲۰ خرداد ماه برگزار خواهند شد، منتخبین پس از گذراندن دوره های طرح کسب و کار(BP)، امکان سنجی(FS)، مدل کسب و کار(BM)، نرخ بازده داخلی(IRR)، بازده سرمایه گذاری(ROI) جهت سرمایه گذاری بر روی ایده، جذب سرمایه گذار و تجاری سازی ایده های خود آماده خواهند شد. دوره های پیش شتابدهی با حضور منتورهای تخصصی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده برگزار خواهند شد.