آغاز به کار رسمی پرتال ثبت نامی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

با بررسی و تصویب نهایی محتوا و آیتم های آخرین مرحله پرتال ثبت نامی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در چهاردهمین نشست کمیته شورای راهبردی که روز دوشنبه بیستم خرداد ماه برگزار گردید، سایت این جشنواره به طور رسمی آغاز به فعالیت نموده و ایده پردازان می توانند از هم اکنون تا روز چهارشنبه دهم مهرماه نسبت به ثبت ایده خود در سایت و تکمیل فرآیند ثبت نامی اقدام نمایند. به دلیل تغییر در رویکردهای برگزاری این دوره و نیز شیوه های ثبت نام تیم ها در سایت، طبق مصوبه کمیته، مقرر گردید فایل تکمیلی راهنمای ثبت نام در سایت بارگزاری گردد. موضوعیت اصلی و تمرکز چهاردهمین جلسه کمیته شورای راهبردی در طول سه ساعت زمان برگزاری تنها به سایت جشنواره منوط بوده و با اعمال آخرین نظریات کارشناسی، به طور رسمی، آغاز به کار نمود.