آشنایی با مفهوم مدیریت داده در کسب و کار و اهمیت آن

تعریف مدیریت داده در کسب و کار

مدیریت داده فرآیند هضم، ذخیره‌سازی، سازمان‌دهی و نگهداری داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط یک سازمان است. مدیریت اثربخش داده‌ها نقش اساسی استقرار سیستم‌های فناوری اطلاعات است که برنامه‌های کسب و کار را اجرا می‌کند.

هدف از مدیریت داده

اکثر کسب و کار‌ها روزانه حجم بالایی از داده‌ها و طیف گسترده‌تری از انواع آن را ثبت می‌کنند و بدون مدیریت مناسب و به موقع داده‌ها، احتمال تنظیم اطلاعات و تخمین سیر صعودی پیشبرد اهداف یک کسب و کار تقریبا محال است. کاربران کسب و کار معمولاً در برخی از مراحل فرآیند مدیریت داده شرکت می‌کنند تا اطمینان حاصل نمایند که داده‌ها نیاز آن‌ها را برآورده می‌کند.

اهمیت مدیریت داده

  • تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد کسب و کار
  • بهبود فعالیت‌های بازاریابی
  • بهینه‌سازی عملیات کسب و کار
  • کاهش هزینه‌ها با هدف افزایش درآمد و سود

منظور از تابع پایگاه داده در کسب و کار و کاربردهای آن

پایگاه داده رایج‌ترین بستر نگهداری داده‌های شرکتی است و معمولا شامل مجموعه‌ای از داده‌های سازمان‌یافته‌ است. مدیریت پایگاه داده عملکردی اساسی در مدیریت داده است. در مرحله بعد از راه‌اندازی پایگاه‌های داده، نظارت و تنظیم عملکرد صورت می‌گیرد تا زمان پاسخ قابل قبول در درخواست‌های پایگاه داده که کاربران برای دریافت اطلاعات از داده‌های ذخیره‌شده آن را اجرا می‌کنند، حفظ گردد. دیگر بخش‌های اجرایی از جمله طراحی، پیکربندی، نصب و به روزرسانی پایگاه داده، امنیت داده‌ها؛ پشتیبان‌گیری و بازیابی پایگاه داده و استفاده از ارتقاء نرم‌افزار و وصله‌های امنیتی است.

کاربرد پایگاه داده

  • سیستم پردازش معاملات (مختص داده‌های عملیاتی مانند سوابق مشتری، سفارشات فروش و انبارهای داده)
  • هوش تجاری
  • تجزیه و تحلیل

سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS)

نرم‌افزاری که به عنوان رابط بین پایگاه داده‌های کنترل‌شده و مدیران پایگاه داده، کاربران نهایی و برنامه‌هایی که به آن‌ها دسترسی دارند، عمل می‌کند سیستم  (DBMS)نام دارد. این سیستم داده‌ها را به روش‌های ساختاری کمتر ساختاری نسبت به پایگاه داده‌های جریان اصلی ذخیره می‌کند، که انعطاف‌پذیری بیشتری در انواع داده‌های قابل ذخیره و نحوه قالب‌بندی آن‌ها فراهم می‌کند.