آشنایی با انواع کارآفرینی

کارآفرینی و مفهوم آن

کارآفرینی، توانایی و آمادگی جهت توسعه، سازماندهی و اداره یک کسب و کار به همراه هرگونه عدم قطعیت برای کسب سود در آن است.

بارزترین نمونه کارآفرینی، راه اندازی کسب و کاری جدید است. کارآفرینی بسته به نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه می‌تواند سودآوری ایجاد کند. چشم‌انداز کارآفرینی با کشف و ریسک‌پذیری تعریف می‌شود و بخشی ضروری از ظرفیت یک کشور با هدف موفقیت در یک بازار جهانی همیشه در حال تغییر و رقابتی است.

کارآفرین کیست

کارآفرین در تعریف کسی است که توانایی و تمایل به ایجاد، اداره و موفقیت یک کسب و کار نوپا همراه با ریسک لازم را داشته باشد تا بتواند در ادامه به درآمدزایی منجر شده و سود کسب کند. بهترین مثال برای کارآفرینی، شروع یک فعالیت تجاری جدید است. کارآفرینان غالباً به عنوان منبع ایده‌های جدید یا مبتکرانی شناخته می‌شوند که ایده‌های جدیدی را خلق و در پی آن محصولاتی تازه را روانه بازار می‌کنند.

کارآفرینی مستقل

نوعی کارآفرینی که مسئولیت اولیه‌ی جمع‌آوری منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب‌وکاری را با تمرکز بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید به عهده می‌گیرد، کارآفرینی مستقل نامیده می‌شود. به عبارت دیگر کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می‌کند و هدف اصلی او سودآوری و رشد است.

کارآفرینی سازمانی

نوعی از کارآفرینی که طی آن، محصولات یا فرآیند نوآوری شده کسب و کار از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده، به ظهور می‌رسند و یا به تعریفی دیگر فعالیت‌های کارآفرینانه فعالیت‌هایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی نتایج نوآورانه برخوردار می‌باشد.

کارآفرینی شرکتی

کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به اجرا و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام‌های سازمانی نوین است.

کارآفرینی بین‌المللی

 این نوع کارآفرینی زمانی صورت می‌گیرد که کارآفرینان برای منابع، طراحی و توزیع کالا و خدمات خود به شبکه‌های جهانی وابسته شوند.

کارآفرینی اجتماعی

 کارآفرینی اجتماعی نوعی کارآفرینی است که یک زمینه اجتماعی برای سازمان‌های غیر تجاری و اقتصادی را در برمی‌گیرد.