برگزاری آخرین جلسه کمیته راهبردی جشنواره چهارم در سال ۱۳۹۸

آخرین جلسه کمیته راهبردی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در سال ۹۸، امروز شنبه بیست و چهارم اسفندماه ۹۸ در محل دبیرخانه دائمی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهندس ابراهیم جمیلی ریاست شورای سیاستگذاری جشنواره و سایر اعضای این کمیته همراه بود، بررسی نتایج اعلامی کمیته داوران رویداد ۹۹۹۹ که به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال شده بود، در دستور کار قرار گرفت.

 اعضای کمیته پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نتایج اولیه اعلام شده کمیته داوران، مصوب نمودند تا هریک از اعضا با مطالعه و بررسی فایل نتایج، نظر نهایی خود را اعلام نماید تا پس از اجماع و تلفیق نظرات اعلامی کمیته راهبردی با نتایج کمیته داوران براساس ظرورت های موردنیاز جشنواره ، نتایج نهایی در نیمه اول اردیبهشت ماه اعلام گردد.

همچنین این کمیته مصوب نمود با توجه به شرایط موجود، تا اطلاع ثانوی کلیه جلسات و مواردی که باید با همفکری و تصویب اعضای کمیته به انجام رسد،  به صورت جلسات مجازی و گفتگوی آنلاین برگزار خواهد شد.