جولای 28, 2019

آغاز فصل مشترک همکاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

کمیته مدیریت و برنامه ریزی سومین جشنواره روز دوشنبه مورخ ٣١ تیرماه ١٣٩٨ با جمعی از مسئولین، معاونین و اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و […]