وزارت علوم تحقیقات فناوری

اکتبر 23, 2019

دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: کارآفرینی پایدار مبتنی بر دانش، مهم ترین دستاورد اقدامات خیرین آموزش عالی کشوراست.

دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور محترم وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از نقش و تاثیر اقدامات خیرین آموزش عالی کشور در […]
سپتامبر 22, 2019

قابل توجه ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره

دکتر قوام الدین زاهدی دبیر علمی جشنواره اندیشمندان ودانشمندان جوان ایده پردازان دوره های اول و دوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، شما می توانید با […]
سپتامبر 4, 2019

تصویر ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر دستور اطلاع رسانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به کلیه دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی کشور

سپتامبر 3, 2019

دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به سمت سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.

دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حکم دکتر منصور غلامی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت […]