هسته های اشتراکی دومین جشنواره

نوامبر 16, 2019

اتمام طرح های منتخبین دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جلسه اختتامیه اتمام طرح های منتخبین نهایی دومین جشنواره مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۸ در […]