ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی

ژوئن 14, 2019

گفتگوی اختصاصی سرکار خانم دکتر شادی جمیلی با ماهنامه توسعه

رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در مصاحبه ی اختصاصی با ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی کمبود اعتبارات پژوهشی و سرمایه گذاری های […]