ژانویه 9, 2020

دکتر شهرزاد اسفرجانی: برگزاری جشنواره،یک تعهد بزرگتر از خود بود.

دکتر شهرزاد اسفرجانی قصه گوی برندهای ایرانی، مشاور توسعه کسب و کارها و از همراهان همیشگی خیرین دانشگاه تهران از رسالت بزرگ بنیاد نیکوکاری جمیلی در […]