سپتامبر 3, 2019

دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به سمت سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.

دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حکم دکتر منصور غلامی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت […]