دکتر حسین عسکریان ابیانه

اکتبر 23, 2019

دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: کارآفرینی پایدار مبتنی بر دانش، مهم ترین دستاورد اقدامات خیرین آموزش عالی کشوراست.

دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور محترم وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از نقش و تاثیر اقدامات خیرین آموزش عالی کشور در […]