دومین_جشنواره_اندیشمندان_و_دانشمندان_جوان

آگوست 25, 2019

افتخاری دیگر برای جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

تیم ” مدا ” با عنوان ایده پماد سوختگی بر پایه گیاهان دارویی، حائز رتبه ی اول دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، مقام اول تیمی […]