بایگانی برچسب: جشنواره چهارم

ارائه گزارش طرح جشنواره چهارم

جلسه کمیته راهبردی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در روز شنبه ۱۰ خرداد ماه با حضور اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه گزارش شرکت رهپویان ۷ در خصوص طرح جشنواره چهارم توسط نماینده آن شرکت ارائه و اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود طرح کلی از جمله چشم انداز و […]