بنیاد حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای

ژانویه 2, 2020

مهندس جعفر شریعتی: برپایی چنین ابتکاری برای اولین بار در کشور، قابل احترام و مقدس است.

مهندس جعفر شریعتی عضو مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، عضو بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای و بنیاد حامیان دانشگاه پیام […]