انجمن های علمی تهران

فوریه 1, 2020

دکترجلیل خاوندکار: جشنواره از بنیان علمی و اجرایی بسیارقوی و هدفمندی برخوردار است.

دکتر جلیل خاوندکار عضو هیئت مدیره شورای انجمن های علمی تهران، در مراسم اختتامیبه سومین دوره این رویداد از مسیر و رسالت درست جشنواره در ارتباط […]