بایگانی برچسب: آی بی بی

آغاز فصل مشترک همکاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

کمیته مدیریت و برنامه ریزی سومین جشنواره روز دوشنبه مورخ ٣١ تیرماه ١٣٩٨ با جمعی از مسئولین، معاونین و اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کردند. دراین دیدار که در راستای همکاری مشترک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با جشنواره سوم، صورت گرفت جناب آقای دکترعلی‌اکبر موسوی موحدی، […]