مهندس غلامحسین جمیلی: برگزارکنندگان جشنواره بمنظور دستیابی به اهداف مشترک باید با جوانان ایده پرداز همسو و متحد عمل نمایند.