شرایط لازم جهت تبدیل یک ایده اولیه ی مبتنی بر مفاهیم فیزیکی،به یک ایده خلاقانه منتهی به کسب و کاری دانش بنیان