آغاز دور سوم اطلاع رسانی برگزاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان