اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره چهارم

دکتر محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد
رئیس دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعد الله نصیری قیداری
رئیس دانشگاه شهید بهشتی

پرفسور یوسف ثبوتی
مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر عباس مصلی نژاد
مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

دکتر عباسعلی زالی
مشاور ریاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر سید جواد ساداتی نژاد
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران

دکتر سید احمد معتمدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدحسین امید
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

دکتر محمود سعادت فومنی
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

دکتر حسین عسگریان ابیانه
مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر علیرضا بیگلری
رئیس مرکز انیستیتو پاستور ایران

دکتر علی اکبر موسوی موحدی
رئیس موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام موسسه IBB مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر عزیز الله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی

دکتر امیر هامونی
مدیرعامل فرابورس

دکتر اسماعیل قادری فر
رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

دکتر سیاوش ملکی فرد
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دکتر جلیل خاوندکار
استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و مدیر برتر حوزه فناوری کشور

دکتر بهروز ابطحی
رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتر علی وطنی
معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهندس مجید دهبیدی پور
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین نظام دوست
رییس اداره نهادهای نوین مالی وبازار دارایی فکری فرابورس

دکتر محمد صادق بیجندی
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی

دکتر وحید ضرغامی
دبیر کمیته ارتباط با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حجت الله ایوبی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران