اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره چهارم

رئیس دانشگاه تهران

دکتر محمود نیلی احمدآبادی

رئیس دانشگاه تهران

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

دکتر محمود فتوحی فیروزآباد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف

دکتر سعد الله نصیری قیداری

دکتر سعد الله نصیری قیداری

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

پرفسور یوسف ثبوتی

مؤسس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

آقای مصلی نژاد

دکتر عباس مصلی نژاد

مدیرعامل بنیاد فرهنگی مصلی نژاد

دکتر عباسعلی زالی

دکتر عباسعلی زالی

مشاور ریاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دکتر سید جواد ساداتی نژاد

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران

دکتر سید احمد معتمدی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر امید

دکتر محمدحسین امید

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

محمود سعادت فومنی

دکتر محمود سعادت فومنی

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

دکترحسین عسکریان ابیانه

دکتر حسین عسگریان ابیانه

مشاور وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر بیژن رنجبر

دکتر بیژن رنجبر

قائم مقام رئیس کل دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزش عالی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

رئیس موسسه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران

دکتر علی اکبر صبوری

دکتر علی اکبر صبوری

استاد تمام موسسه IBB مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر عزیزاله حبیبی

دکتر عزیز الله حبیبی

رئیس دانشگاه خوارزمی

دکتر امیر هامونی

دکتر امیر هامونی

مدیرعامل فرابورس

دکتر اسماعیل قادری فر

دکتر اسماعیل قادری فر

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

دکتر سیاوش ملکی فرد

دکتر سیاوش ملکی فرد

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

دکتر جلیل خاوندکار

دکتر جلیل خاوندکار

استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و مدیر برتر حوزه فناوری کشور

دکتر بهروز ابطحی

دکتر بهروز ابطحی

رئیس پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتر وطنی

دکتر علی وطنی

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دهبیدی پور

مهندس مجید دهبیدی پور

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین نظام دوست

دکتر حسین نظام دوست

رییس اداره نهادهای نوین مالی وبازار دارایی فکری فرابورس

دکتر بیجندی

دکتر محمد صادق بیجندی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی