اعضای کمیته اجرایی

دکتر فاطمه محمدی پناه
دبیر کمیته بین‌الملل

ندا بهشتی
دبیر کمیته پشتیبانی از برگزیدگان و ایده‌پردازان

سپیده امینی
دبیر کمیته روابط عمومی

کلثوم محمودی
دبیر کمیته تولید محتوا

شبنم اسدی
دبیر کمیته رسانه

هنگامه تشت زر
دبیر کمیته انجمن های علمی

کوروش اسدی
دبیر کمیته طراحی و پشتیبان سایت