آئین اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از شبکه چهار سیما